Wycena przedsiębiorstwa – w jakich celach się ją wykonuje

Wycena firmy – w jakich celach się ją wykonuje
Firmy podczas swojego działania niekiedy potrzebują przeprowadzić wycen swojej wartości. Może to być spowodowane rozmaitymi okolicznościami, i zależnie od istniejących potrzeb dobiera się też sposób wykonania takiej wyceny, popularnymi metodami są majątkowa, dochodowa i porównawcza. Często prosić o nią będą banki, jeżeli taki podmiot rozpoczyna staranie o jakieś duże finansowanie w formie kredytu albo linii debetowej. Opierając się na takiej wycenie szacowane jest ryzyko i podejmuje się decyzję o tym, czy wniosek zostanie zaakceptowany, czy odrzucony. Następną sytuacją, w jakie przeważnie będzie potrzebna wycena przedsiębiorstwa, jest zakup lub sprzedaż. Obie strony transakcji zainteresowane będą wtedy uzyskaniem tej informacji, gdyż wtedy prościej jest im ustalić jakiś kompromis. Lecz o wykonanie wyceny być może firma zostanie poproszona także wtedy, gdy planować będzie swój podział albo emisję nowych akcji, w arbitrażowym postępowaniu, i jeszcze w wielu innych sytuacjach.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.